Clotrimazolum GSK - 10 mg - krem

 
Twoje Leki - Clotrimazolum GSK - 10 mg - krem

Nazwa:

Clotrimazolum GSK - 10 mg - krem

Producent:

GlaxoSmithKline (GSK)

Szczegółowy opis:

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.
Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek
Ciotrimazoiwn GSX krem ostrożnie i zgodnie z inforntacją w ulotce.
- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach u dorosłych lub po 3 dniach u dzieci, należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Clotrimazolum GSK i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje wazne przed zastosowaniem leku Clotrimazolum GSK
3. Jak stosować lek Clotrimazolum GSK
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Clotrimazolum GSK
6. inne inforrnacje

1. C0 TO JEST LEK CLOTRIMAZOLUM GSK I W JAKIM CELU SIĘ G0 STOSUJE

Lek Clotrimazolum GSK w postaci kremu do stosowania miejscowego zawiera substancję czynną klotrymazol, o szerokim zakresie miejscowego działania przeciwgizybiczego. Klotrymazol należy do pochodnych imidazolu, działa zwłaszcza na drożdżaki i dermatofity.

Lek Clotrimazolum GSK w postaci kremu jest wskazany do miejscowego leczenia:
- grzybic skóry rąk i stóp, tułowia, podudzi i nóg wywoływanych przez dennatofity,
- łupieżu pstrego,
- zakażeń drożdzakowych skóry i błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych (warg sromowych oraz napletka i żołędzi).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CLOTRIMAZOLUM GSK
Leku Clotrimazolum GSK nie należy stosować u pacjentów z nadwrażliwością na klotryinazol lub na inne leki przeciwgrzybicze pochodne imidazolu, lub na jakikolwiek składnik leku.

Kiedy nie stosować leku Clolrimazolum GSK
- Jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na klotrymazol lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Clotrimazolum GSK.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Clotrimazolum GSK
Niekiedy moga, wystąpić reakcje miejscowe, jak podrażnienie skóry. Jeśli wystąpi uczulenie lub podrażnienie, nalezy przerwać stosowanie leku. Jeśli pacjent jest uczulony na inne leki przeciwgrzybicze - pochodne ímidazolu, może wystąpić u niego rowniez uczulenie na klotrymazol.

Ciąża
Przed zastosowaniem leku należy poradzic się lekarza. Lek może być stosowany w ciązy jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza jest to zdecydowani konieczne. Podczas leczenia zakażenia warg sromowych, nie należy wprowadzać leku dopochwowo.
Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Lek może być stosowany w okresie kamienia piersią jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza jest to zdecydowanie konieczne.

Stosowanie innych leków:
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które
wydawane są bez recepty. Klotrymazol może hamować działanie innych miejscowo stosowanych leków przeciwgrzybiczych, zwłaszcza amfoteiycyny i innych antybiotyków políenowych (nystatyna, natamyeyna). Deksametazon stosowany w duzych dawkach hamuje przeciwgrzybicze działanie klotrymazolu.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Lek nie upośledza zdolności do prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku:

Ze względu na zawartość alkohoiu cetostearylowego, lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. JAK STOSOWAĆ LEK CLOTRIMAZOLUM GSK
Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego. O ile lekarz nie zaleci inaczej, nalezy nanosić cienką warstwę leku na zmienione chorobowe miejsca dwa do trzech razy na dobę, przez okres 2 do 4 tygodni. Jeśli nie ma poprawy po 7 dniach stosowania leku, należy zwrócić się do lekarza. W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, nalezy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Clotrimazolum GSK
W przypaclku zażycia większej dawki leku niz zalecana, należy skontaktować się 2 lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Clotrimazolum GSK

Nalezy kontynuować stosowanie leku nie zwiększając następnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia poininietej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Clotrimazolum GSK może powodować działania niepożądane chociaż nie u kazdego one wystąpią.
Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów) moga wystąpić: kontaktowe alergiczne zapalenie skóry, pęcherzyki, rumień, obrzęk, swędzenie, parzący ból i pieczenie, pokrzywka i pęknięcia skóry. W przypadku wystąpienia tych objawów należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwick objawy niepożądane niewymienione w ulotce, nalezy powiadomić lekarza lub farniaceutę

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CLOTRIMAZOLUM CSK
Lek Clotrimazolum GSK należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznyni dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrazać. Nie należy stosować leku Clotrimazolum GSK po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których síęjuż nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Clotrimazolum GSR
Substancją czynną leku jest klotrymazol.
1 g kremu zawiera 10 mg klotrymazolu.
Inne składniki leku to: alkohol cetoslearylowy, oktylodoclekanol, polisorbat 60, sorbitanu stearynian, olbrot syntetyczny, alkohol benzylowy, woda oczyszczona

Jak wygląda lek Clotrimazolum GSK i co zawiera opakowanie

Lek ma postać kremu.

Opakowanie:

tuba aluminiowa zawierająca 20 g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA.
ul. Grunwaldzka 189
60'-322 Poznań
tel. (61) 360 12 00Opinie i komentarze internautów

Nadesłany przez: Agnieszka - 02/09/2012, 10:30
Czy mozna ten lek stosowac rownoczesnie z Lacibios Femina??

Nadesłany przez: paweł - 22/03/2013, 13:43
czy można stosować krem u noworodków

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012