Cholisept Intense o smaku jeżynowym

 
Twoje Leki - Cholisept Intense o smaku jeżynowym

Nazwa:

Cholisept Intense o smaku jeżynowym

Producent:

GlaxoSmithKline (GSK)

Szczegółowy opis:

ULOTKA DLA PACJENTA + INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA
Hexylresorcinolum + Benzalkonii chloridum

2,5 mg + 1,2 mg
tabletki do ssania

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocylekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Cholisept Intense ostrożnie.
- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach u dorosłych lub po 3 dniach u dzieci, należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:
1. Co to jest Cholisept Intense i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cholisept Intense
3. Jak stosować lek Cholisept Intense
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Cholisept Intense
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CHOLI SEPT INTENSE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Tabletki do ssania Cholisept Intense zawierają działający miejscowo znieczulająco i przeciwbakteryjnie heksylorezorcynol oraz chlorek benzalkoniowy o działaniu przeciwbakteryjnym. Tabletki do ssania Cholisept Intense stosuje się objawowo w bólu i zapaleniu gardła.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CHOLISEPT Intense
Kiedy nie stosować leku Cholisept Intense:

- jeśli występuje uczulenie (nadwrażliwość) na heksylorezorcynol, chlorek benzalkoniowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku,
- jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów (glukozy, sacharozy, fruktozy).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cholisept Intense
Jedna tabletka zawiera ok. 1,2 g sacharozy i ok. 1,2 g glukozy. Osoby chore na cukrzycę powinny uwzględnić tę ilość cukru w swojej diecie. Nie należy podawać leku dzieciom w wieku poniżej 7 lat.

Stosowanie leku Cholisept Intense z innymi lekami

Nie stwierdzono oddziaływania leku Cholisept Intense z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku Cholisept Intense na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Cholisept Intense
Lek zawiera sacharozę i glukozę, patrz punkty „Kiedy nie stosować leku Cholisept Intense” oraz „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cholisept Intense”. Ze względu na zawartość czerwieni koszenilowej i czerni brylantowej lek może powodować reakcje alergiczne.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CHOLISEPT Intense
Lek Cholisept Intense należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce. Należy powoli ssać tabletkę.

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) i dzieci w wieku powyżej 12 lat:
Przyjmować jedną tabletkę co trzy godziny; nie więcej niż 8 tabletek na dobę.
Dzieci w wieku od 7 do 12 lat:
Przyjmować jedną tabletkę co trzy godziny; nie więcej niż 4 tabletki na dobę. Nie należy podawać leku dzieciom w wieku poniżej 7 lat. Nie stosować dawki większej niż zalecana. W razie utrzymywania się objawów należy zasięgnąć porady lekarza. W przypadku wrażenia, że działanie leku Cholisept Intense jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cholisept Intense
Przedawkowanie heksylorezorcynolu może spowodować podrażnienie żołądka i jelit. Po odstawieniu leku należy zastosować leczenie objawowe. Po przyjęciu zbyt dużej dawki leku mogą wystąpić nudności, wymioty, biegunka, obfite pocenie się i zwiększone pragnienie związane z nadmiernym spożyciem lewomentolu. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Cholisept Intense

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Cholisept Intense może powodować działania niepożądane. Mogą wystąpić miejscowe podrażnienia lub stany zapalne w obrębie jamy ustnej i gardła. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CHOLISEPT Intense
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Cholisept Intense
- Substancjami czynnymi leku są heksylorezorcynol i chlorek benzalkoniowy. Jedna tabletka do ssania zawiera 2,5 mg heksylorezorcynolu i 1,2 mg chlorku benzalkoniowego.
- Inne składniki leku to sacharoza granulowana i płynna glukoza (50:50), glikol propylenowy, kwas cytrynowy jednowodny, lewomentol, aromat jeżynowy 500948E, czerwień koszenilowa, czerń brylantowa.

Jak wygląda lek Cholisept Intense i co zawiera opakowanie
Lek Cholisept Intense w postaci jasnofioletowych, okrągłych, obustronnie wypukłych tabletek do ssania.

Dostępne opakowania

10, 12, 16, 20 lub 24 tabletki do ssania.

Podmiot odpowiedzialny
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.,
Al. Armii Ludowej 26,
00-609 Warszawa
Tel. (22) 576 9600

Wytwórca
Ernest Jackson&Co Ltd.,
High Street, Crediton, Devon EX17 3AP,
Wielka Brytania


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012