Cholinex Intense o smaku miodowo-cytrynowym

 
Twoje Leki - Cholinex Intense o smaku miodowo-cytrynowym

Nazwa:

Cholinex Intense o smaku miodowo-cytrynowym

Producent:

GlaxoSmithKline (GSK)

Szczegółowy opis:

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA
Cholinex Intense

Hexylresorcinolum + Benzalkonii chloridum
2,5 mg + 1,2 mg, tabletki do ssania

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Cholinex Intense ostrożnie.
- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach u dorosłych lub po 3 dniach u dzieci, należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymi
enione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest Cholinex Intense i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cholinex Intense
3. Jak stosować lek Cholinex Intense
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Cholinex Intense
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CHOLINEX INTENSE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Tabletki do ssania Cholinex Intense zawierają działający miejscowo znieczulająco i przeciwbakteryjnie heksylorezorcynol oraz chlorek benzalkoniowy o działaniu przeciwbakteryjnym. Tabletki do ssania Cholinex Intense stosuje się objawowo w bólu i zapaleniu gardła.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CHOLINEX INTENSE

Kiedy nie stosować leku Cholinex Intense
- jeśli występuje uczulenie (nadwrażliwość) na heksylorezorcynol, chlorek benzalkoniowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku,
- jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów (glukozy, sacharozy, fruktozy).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cholinex Intense
Jedna tabletka zawiera ok. 1,2 g sacharozy i ok. 1,2 g glukozy. Osoby chore na cukrzycę powinny uwzględnić tę ilość cukru w swojej diecie. Nie należy podawać leku dzieciom w wieku poniżej 7 lat.

Stosowanie leku Cholinex Intense z innymi lekami

Nie stwierdzono oddziaływania leku Cholinex Intense z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku Cholinex Intense na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Cholinex Intense

Lek zawiera sacharozę i glukozę, patrz punkty „Kiedy nie stosować leku Cholinex Intense” oraz „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cholinex Intense”.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CHOLINEX INTENSE

Lek Cholinex Intense należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce. Należy powoli ssać tabletkę.

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Przyjmować jedną tabletkę co trzy godziny; nie więcej niż 8 tabletek na dobę.
Dzieci w wieku od 7 do 12 lat:
Przyjmować jedną tabletkę co trzy godziny; nie więcej niż 4 tabletki na dobę. Nie należy podawać leku dzieciom w wieku poniżej 7 lat. Nie stosować dawki większej niż zalecana. W razie utrzymywania się objawów należy zasięgnąć porady lekarza. W przypadku wrażenia, że działanie leku Cholinex Intense jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cholinex Intense

Przedawkowanie heksylorezorcynolu może spowodować podrażnienie żołądka i jelit. Po odstawieniu leku należy zastosować leczenie objawowe. Po przyjęciu zbyt dużej dawki leku mogą wystąpić nudności, wymioty, biegunka, obfite pocenie się i zwiększone pragnienie związane z nadmiernym spożyciem lewomentolu. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Cholinex Intense

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, Cholinex Intense może powodować działania niepożądane. Mogą wystąpić miejscowe podrażnienia lub stany zapalne w obrębie jamy ustnej i gardła. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CHOLINEX INTENSE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE
Co zawiera lek Cholinex Intense
- Substancjami czynnymi leku są heksylorezorcynol i chlorek benzalkoniowy. Jedna tabletka do ssania zawiera 2,5 mg heksylorezorcynolu i 1,2 mg chlorku benzalkoniowego.
- Inne składniki leku to sacharoza granulowana i płynna glukoza (50:50), glikol propylenowy, lewomentol, aromat cytrynowy 10748, aromat miodu 510167E, karmel, beta karoten 5%.

Jak wygląda lek Cholinex Intense i co zawiera opakowanie
Lek Cholinex Intense jest w postaci jasnożółtych, okrągłych, obustronnie wypukłych tabletek do ssania.

Dostępne opakowania
10, 12, 16, 20 lub 24 tabletki do ssania.

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.,
Al. Armii Ludowej 26,
00-609 Warszawa
Tel. (22) 576 9600

Wytwórca

Ernest Jackson&Co Ltd.,
High Street, Crediton,
Devon EX17 3AP,
Wielka Brytania


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012