Corsodyl 0,2% - płyn do stosowania w jamie ustnej

 
Twoje Leki - Corsodyl 0,2% - płyn do stosowania w jamie ustnej

Nazwa:

Corsodyl 0,2% - płyn do stosowania w jamie ustnej

Producent:

GlaxoSmithKline (GSK)

Szczegółowy opis:

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika
CORSODYL
(Chlorhexidinum gluconatum) 0,2% w/v (w postaci roztworu chlorheksydyny diglukonianu (Chlorhexidinum digluconatum) 1% v/v) Płyn do stosowania w jamie ustnej

- Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
- Lek ten jest dostępny bez recepty, aby pacjent mógł leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Corsodyl ostrożnie i zgodnie z informacją zamieszczoną w ulotce.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby można ją było ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Płynu nie należy stosować dłużej niż 4 tygodnie, chyba, że lekarz zaleci inaczej

SPIS TREŚCI:
1. Co to jest lek Corsodyl i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Corsodyl
3. Jak stosować lek Corsodyl
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Corsodyl
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CORSODYL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Płyn do stosowania w jamie ustnej Corsodyl zawiera glukonian chlorheksydyny o działaniu przeciwbakteryjnym.

Wskazania do stosowania płynu Corsodyl:
Hamowanie tworzenia się płytki nazębnej. Pomocniczo w leczeniu i zapobieganiu zapalenia dziąseł, oraz do utrzymania higieny jamy ustnej, zwłaszcza w sytuacjach, gdy nie można właściwie szczotkować zębów (np. po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy ustnej oraz u pacjentów upośledzonych fizycznie lub umysłowo). Do stosowania po zabiegach chirurgicznych na przyzębiu w celu przyśpieszenia gojenia się dziąseł. Wspomaganie leczenia aft oraz zakażeń jamy ustnej drożdżakami (np. odprotezowe zapalenie jamy ustnej oraz pleśniawki).

2. ZANIM ZASTOSUJE SIĘ LEK CORSODYL

Nie należy stosować preparatu Corsodyl w razie stwierdzonej nadwrażliwości na chlorheksydynę lub jakikolwiek składnik leku.

Zachować szczególną ostrożność stosując Corsodyl

Tylko do stosowania w jamie ustnej (do użytku zewnętrznego). Chronić oczy i uszy przed kontaktem z preparatem. Jeżeli płyn dostanie się do oczu, należy je niezwłocznie i dokładnie przemyć wodą. Corsodyl zawiera alkohol etylowy. Płynu nie należy połykać. W razie bólu, opuchnięcia lub podrażnienia jamy ustnej należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.

Ciąża
Lek do użytku zewnętrznego. Nie zaleca się specjalnych środków ostrożności.

Karmienie piersią
Lek do użytku zewnętrznego. Nie zaleca się specjalnych środków ostrożności.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek do stosowania zewnętrznego. Nie jest znany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków
Chlorheksydyna jest niezgodna z substancjami anionowymi m.in. składnikami past do zębów.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CORSODYL

Dorośli
Normalne użytkowanie: dwa razy na dobę, przez około jedną minutę dokładnie płukać jamę
ustną 10 ml płynu.
Przed zabiegiem stomatologicznym: płukać jamę ustną przez jedną minutę 10 ml płynu.

Płyn Corsodyl jest niezgodny ze środkami anionowymi, które zazwyczaj występują w pastach do zębów. Dlatego nie należy stosować płynu Corsodyl bezpośrednio po umyciu zębów.

W leczeniu zapalenia dziąseł, zaleca się kurację trwającą około jednego miesiąca. W przypadku aft oraz drożdżakowego zakażenia jamy ustnej leczenie należy kontynuować przez 48 godzin od uzyskania klinicznych objawów wyleczenia. W leczeniu zapalenia jamy ustnej wywołanym przez protezy zębowe należy po umyciu protez dwa razy dziennie moczyć je w płynie Corsodyl przez piętnaście minut.

Płynu nie należy stosować dłużej niż 4 tygodnie, chyba, że lekarz zaleci inaczej.

Pacjenci w podeszłym wieku

Brak jest specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Zazwyczaj stosowana dawka dla dorosłych jest odpowiednia o ile inaczej nie zaleci lekarz dentysta.

Dzieci

Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat bez zalecenia lekarza. W przypadku zażycia większej dawki niż zalecana Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Przypadkowe połknięcie

Chlorheksydyna po podaniu doustnym wchłania się słabo. Nawet w przypadku połknięcia znacznych ilości wystąpienie objawów ogólnoustrojowych jest mało prawdopodobne.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, Corsodyl może powodować działania niepożądane. Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:
Przebarwienia
Może wystąpić powierzchniowe przebarwienie języka, które ustępuje po zaprzestaniu stosowania leku. Mogą również wystąpić przebarwienia zębów i wypełnień. Zabarwienie to nie jest trwałe i można mu w znacznym stopniu zapobiec poprzez codzienne szczotkowanie zębów pastą do zębów przed zastosowaniem płynu, lub w przypadku protez, czyszczenie ich środkiem do czyszczenia protez. Jednakże w pewnych przypadkach aby całkowicie usunąć plamy może być konieczne profesjonalne polerowanie zębów. Niedokładnie oczyszczone przebarwione wypełnienia o nierównych brzegach lub szorstkiej powierzchni mogą wymagać wymiany. W sytuacji, gdy szczotkowanie zębów nie jest możliwe, jak na przykład w urazach twarzoczaszki leczonych z wykorzystaniem wyciągów międzyszczękowych lub stosowaniu aparatów ortodontycznych, również może być wymagane usunięcie kamienia nazębnego i polerowanie zębów.

Smak
W początkowym okresie używania płynu do stosowania w jamie ustnej mogą wystąpić przejściowe zaburzenia zmysłu smaku oraz odczuwanie pieczenia języka. Oddziaływanie to zazwyczaj słabnie przy dalszym stosowaniu płynu.

Złuszczanie się błon śluzowych jamy ustnej
W przypadku wystąpienia złuszczania się błony śluzowej jamy ustnej, należy rozcieńczyć płyn taką samą ilością wody i wymieszać, co często pozwala na dalsze jego stosowanie.

Obrzęk ślinianek przyusznych
W niezmiernie rzadkich przypadkach zgłaszano obrzęk ślinianek przyusznych podczas stosowania płynów do płukania ust zawierających chlorheksydynę. We wszystkich przypadkach ustępował on po zaprzestaniu kuracji.

Reakcje podrażnienia skóry
Rzadko mogą występować reakcje objawiające się podrażnieniem skóry na preparaty zawierające chlorheksydynę. Zgłaszano nadwrażliwość i uogólnione reakcje uczuleniowe na chlorheksydynę jednakże są one niezwykle rzadkie. U niektórych osób w czasie stosowania leku Corsodyl mogą wystąpić inne działania
niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. PRZECHOWYWANIE LEKU CORSODYL
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

6. INNE INFORMACJE

Skład
0,2% w/v roztwór glukonianu chlorheksydyny substancje pomocnicze: etanol (96 %), glicerylohydroksystearynian makrogolu, sorbitol 70%, aromat na bazie olejku mięty pieprzowej, woda oczyszczona.

Dostępne opakowania
Butelka 300 ml

Podmiot odpowiedzialny
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Wytwórca

SmithKline Beecham Consumer Healthcare, Norreys Drive, Maidenhead, Berkshire SL6 4BL, Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela
podmiotu odpowiedzialnego: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, tel. (22) 576 96 00Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012