Komora inhalacyjna dla dzieci Babyhaler

 
Twoje Leki - Komora inhalacyjna dla dzieci Babyhaler

Nazwa:

Komora inhalacyjna dla dzieci Babyhaler

Producent:

GlaxoSmithKline (GSK)

Szczegółowy opis:

Komora inhalacyjna dla dzieci Babyhaler®

Sposób stosowania

Komora inhalacyjna dla dzieci Babyhaler jest urządzeniem ułatwiającym dzieciom stosowanie leków firmy GlaxoSmithKline w postaci aerozoli wziewnych pod ciśnieniem.

SKŁAD:
(Opis w lewym górnym rogu fotografii)
(opis części kolejno zgodnie ze wskazówkami zegara)
1. maseczka na twarz
2. zastawka zewnętrzna (niebieska)
3. pokrywka zastawki zewnętrznej
4. uchwyt do dozownika z lekiem
5. lek w dozowniku
6. osłona ustnika
7. zastawka wewnętrzna (niebieska)
(opis w lewym dolnym rogu fotografii)

Miękką maseczkę aparatu przykłada się do nosa i ust dziecka. Maseczka na twarz produkowana jest w dwóch rozmiarach. Aparat wyposażony jest zwykle w jedną maseczkę o wielkości typowej dla większości dzieci. Jeśli dziecko potrzebuje maseczkę mniejszego rozmiaru, należy skonsultować się z lekarzem.

(opis w prawym dolnym rogu fotografii)
Opakowanie zawierające komorę inhalacyjną Babyhaler nie jest wyposażone w lek w aerozolu pod ciśnieniem. Lek jest przepisywany oddzielnie przez lekarza.

JAK STOSOWAĆ KOMORĘ INHALACYJNĄ DLA DZIECI BABYHALER®

Przed użyciem komory inhalacyjnej dla dzieci Babyhaler po raz pierwszy należy zapoznać się ze sposobem jej stosowania. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

SPRAWDZANIE ZASTAWEK

1. Przed użyciem należy sprawdzić, czy obie zastawki aparatu działają prawidłowo. W tym celu należy ustawić komorę inhalacyjną Babyhaler na wprost twarzy i przycisnąć maseczkę do ust. Trzymając przyrząd w tej pozycji widzi się obie niebieskie zastawki. Wykonać spokojnie wdech i wydech przez maseczkę. Podczas wydechu powinna poruszyć się lekko zastawka zewnętrzna (górna). Podczas wdechu – odwrotnie, zastawka wewnętrzna. Jeśli jest inaczej, trzeba przeczytać dokładnie instrukcję dotyczącą zastawek.

PRZYGOTOWANIE DOZOWNIKA Z LEKIEM
2. Zdjąć osłonę ustnika. Silnie potrząsnąć dozownikiem.
3. Wcisnąć lekko dozownik z lekiem w jego uchwyt. Ustnik powinien być skierowany w głąb aparatu.

PODAWANIE LEKU

4. Lekarz ustala, ile dawek leku dziecko powinno każdorazowo otrzymać. Należy pamiętać, że do aparatu podaje się za każdym razem tylko jedną dawkę.
5. Przytrzymać dziecko. Komorę inhalacyjną Babyhaler uchwycić drugą ręką, trzymając ją poziomo, jak na załączonej fotografii. Nacisnąć kciukiem jeden raz dozownik z lekiem, wprowadzając jedną porcję leku do komory aparatu. Następnie tak szybko, jak to możliwe, przyłożyć maseczkę do ust i nosa dziecka (komorę inhalacyjną Babyhaler stosować w takiej pozycji, w jakiej przytrzymanie dziecka jest najwygodniejsze). Należy zwrócić uwagę, aby maseczka szczelnie obejmowała nos i usta dziecka.
6. Przytrzymać komorę inhalacyjną Babyhaler, dopóki dziecko nie wykona 5–10 wdechów (przez ok. 15 sek.). Oddechy dziecka można policzyć obserwując poruszanie się zastawki aparatu. Po odpowiednim czasie odłożyć komorę inhalacyjną Babyhaler.
7. Jeśli lekarz zlecił dziecku dwie dawki leku, powtarza się postępowanie opisane w punktach 5 i 6.
8. Wyjąć dozownik z lekiem z aparatu. Nałożyć osłonę na ustnik dozownika.
9. Komora inhalacyjna Babyhaler powinna być przechowywana w woreczku ochronnym.

Jeśli stosowanie komory inhalacyjnej dla dzieci Babyhaler sprawia duże trudności, można ponowić próbę, gdy dziecko śpi. Należy przy tym pamiętać, że podczas naciskania dozownika i uwalniania dawki leku, komora inhalacyjna Babyhaler powinna być trzymana poziomo (patrz p. 5).

SPOSÓB CZYSZCZENIA KOMORY INHALACYJNEJ DLA DZIECI BABYHALER
Komora inhalacyjna Babyhaler powinna być czyszczona regularnie, przynajmniej raz w tygodniu. W tym celu przyrząd należy rozłożyć na części, a po oczyszczeniu z powrotem złożyć.

ROZKŁADANIE PRZYRZĄDU
1. Wyjąć dozownik z lekiem. Delikatnie zdjąć maseczkę.
2. Lekko naciskając kciukiem i palcem wskazującym wyżłobione zaciski, odciągnąć część z zewnętrzną zastawką.
3. Aby rozdzielić dwie ostatnie części, nacisnąć dwa pozostałe zaciski.
4. Chwycić kciukiem i palcem wskazującym wystający środek zastawki i delikatnie wyjąć z uchwytu. Uważać by nie uszkodzić zastawki. Należy trzymać ją pośrodku, nie za brzeg.
5. Otworzyć pokrywkę zastawki zewnętrznej, uchwycić ją pośrodku kciukiem i palcem wskazującym i delikatnie wyjąć z uchwytu.

CZYSZCZENIE
6. Wszystkie części (w tym zastawki) można myć ciepłą wodą z dodatkiem łagodnych środków do zmywania. Na koniec dokładnie wypłukać ciepłą wodą.
7. Pozostawić je do całkowitego wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Nie wolno układać ich w miejscach o wyższej temperaturze w celu przyspieszenia wysychania (np. grzejniki, piekarniki).

SKŁADANIE APARATU
8. Obie niebieskie zastawki są identyczne, nie ma więc znaczenia, którą wkłada się ponownie jako wewnętrzną, a którą jako zewnętrzną. Zastawkę należy ująć kciukiem i palcem wskazującym i umocować pośrodku jej uchwytu.
9. Należy zwrócić uwagę, aby zastawkę ułożyć całkiem płasko (patrz fotografia w instrukcji: „Sprawdzanie prawidłowego ułożenia zastawek”).
10. Umocować drugą, zewnętrzną zastawkę, pamiętając, aby leżała zupełnie płasko. Zamknąć pokrywę zastawki.
11. Złożyć dwie części przyrządu (patrz fot.). Oba zaciski muszą się zatrzasnąć („zaskoczyć”).
12. Dołączyć część z uchwytem dla leku do części zawierającej zastawkę wewnętrzną (patrz fotografia). Oba zaciski muszą się zatrzasnąć. Uchwyt dozownika z lekiem i zastawka zewnętrzna powinny być skierowane do góry.
13. Nałożyć ponownie maseczkę na końcówkę przyrządu. Jeśli komora inhalacyjna Babyhaler nie będzie używana od razu, schować ją do woreczka ochronnego.

SPRAWDZANIE ZASTAWEK
Aby upewnić się, że dziecko za każdym razem otrzymuje właściwą dawkę leku, należy zawsze przed użyciem komory inhalacyjnej Babyhaler sprawdzić, czy obie zastawki pracują prawidłowo (patrz: „Sprawdzanie zastawek”). Z zastawkami należy obchodzić się ostrożnie. Zawsze należy je chwytać pośrodku, nie za brzegi. Chronić przed wysoką temperaturą, bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem. Nigdy nie wkładać do gorącej wody!

Jeśli zastawka podczas oddychania nie porusza się prawidłowo, oznacza to, że jest:
- założona niewłaściwie
- zużyta lub uszkodzona

SPOSÓB SPRAWDZANIA PRAWIDŁOWEGO ZAŁOŻENIA ZASTAWKI

✔ - dobrze, ✖ - źle

1. Aby sprawdzić, czy zastawka zewnętrzna leży płasko, należy unieść jej wieczko, a następnie je zamknąć.
2. Aby skontrolować położenie zastawki wewnętrznej, należy zdjąć górną część komory inhalacyjnej Babyhaler poprzez naciśnięcie obu wyżłobionych zacisków w pobliżu zastawki wewnętrznej. Jeśli leży ona płasko, złożyć obie części.
3. Ponownie sprawdzić, jak działa komora inhalacyjna Babyhaler (patrz „Sprawdzanie zastawek”). Komorę inhalacyjną dla dzieci Babyhaler należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Komora inhalacyjna dla dzieci Babyhaler nie jest przeznaczona do zabawy. Nie powinno się zostawiać urządzenia w rękach dziecka bez opieki.
4. Po ok. 6 miesiącach używania może zaistnieć potrzeba wymiany urządzenia.

WYTWÓRCA:

GlaxoSmithKline Export Ltd
980 Great West Road, Brentford
Middlesex, TW8 9GS
Wielka Brytania

Autoryzowany przedstawiciel:
GSK Commercial Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012