Polpril - tabletki powlekane

 
Twoje Leki - Polpril - tabletki powlekane

Nazwa:

Polpril - tabletki powlekane

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Szczegółowy opis:

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Polpril, 2,5 mg, tabletki

Polpril, 5 mg, tabletki

Polpril, 10 mg, tabletki

(Ramiprilum)
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
 • Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Polpril i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polpril
3. Jak stosować lek Polpril
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Polpril
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK POLPRIL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Polpril zawiera ramipryl. Należy on do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE (inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę).
Lek Polpril działa poprzez:
 • zmniejszanie wytwarzania przez organizm substancji, które mogą zwiększać ciśnienie tętnicze
 • zmniejszanie napięcia i rozszerzanie naczyń krwionośnych
 • ułatwianie sercu pompowania krwi do całego ciała.
Lek Polpril może być stosowany do:
 • leczenia wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego)
 • obniżenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu
 • obniżenia ryzyka lub opóźnienia pogorszenia problemów z nerkami (zarówno u pacjentów z cukrzycą, jak i bez cukrzycy)
 • w leczeniu choroby serca, w przypadku której serce nie jest w stanie pompować krwi w ilości wystarczającej na potrzeby organizmu (niewydolność serca)
 • po przebytym zawale serca powikłanym niewydolnością serca.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU POLPRIL

Kiedy nie należy stosować leku Polpril:
 • jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ramipryl, inny lek z grupy inhibitorów ACE lub którykolwiek z pozostałych składników leku Polpril wymienionych w punkcie 6. Objawami reakcji uczuleniowej mogą być: wysypka, trudności w oddychaniu i przełykaniu, obrzęk ust, twarzy, gardła lub języka.
 • jeżeli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek ciężka reakcja alergiczna nazywana „obrzękiem naczynioruchowym”. Do jej objawów należą: świąd, pokrzywka, czerwone plamy na dłoniach, stopach i w gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęki w okolicy oczu i ust, trudności w oddychaniu i połykaniu.
 • jeżeli pacjent jest poddawany dializoterapii lub innemu rodzajowi filtracji krwi. W zależności od rodzaju używanego aparatu, lek Polpril może nie być odpowiednim lekiem.
 • jeżeli stwierdzono chorobę nerek spowodowaną zmniejszonym dopływem krwi do nerek (zwężenie tętnicy nerkowej).
 • jeżeli pacjentka jest w ciąży powyżej trzeciego miesiąca (Najlepiej również unikać stosowania leku Polpril we wczesnym okresie ciąży – patrz rozdział „Ciąża i karmienie piersią”).
 • jeżeli ciśnienie tętnicze jest bardzo niskie lub niestabilne. Lekarz zleci wykonanie odpowiednich badań.
Jeżeli zachodzi którakolwiek z powyższych sytuacji, nie należy stosować leku Polpril. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania leku Polpril.
Kiedy należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Polpril
Przed zastosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą:
 • jeżeli pacjent ma chorobę serca, wątroby lub nerek;
 • w przypadku znacznej utraty soli lub płynów (z powodu wymiotów, biegunki, nadmiernego pocenia się, stosowania diety z ograniczeniem soli, przyjmowania leków moczopędnych przez dłuższy czas lub dializoterapii);
 • jeżeli planowane jest leczenie odczulające na jad pszczół lub os;
 • jeżeli planowane jest podanie leków znieczulających podczas zabiegów operacyjnych lub stomatologicznych. Konieczne może być zaprzestanie leczenia lekiem Polpril na dzień przed zabiegiem; w razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.
 • jeżeli w badaniach krwi stwierdzono duże stężenie potasu;
 • jeżeli stwierdzono kolagenozę naczyń, taką jak twardzina lub toczeń rumieniowaty układowy.
 • Kobiety muszą powiedzieć lekarzowi, jeśli podejrzewają, że są (lub mogą być) w ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Polpril we wczesnej ciąży. Nie wolno stosować leku po trzecim miesiącu ciąży, gdyż stosowanie w tym okresie może spowodować poważne wady u dziecka (patrz rozdział „Ciąża i karmienie piersią”).
Dzieci
Nie zaleca się stosowania leku Polpril u dzieci i młodzieży do 18 lat ze względu na brak informacji dotyczących stosowania leku w tej populacji chorych.

Jeżeli zachodzi którakolwiek z powyższych sytuacji (lub istnieją co do tego wątpliwości), przed rozpoczęciem przyjmowania leku Polpril należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku Polpril z innymi lekami
Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty (także lekach ziołowych). Lek Polpril może wpływać na działanie innych leków, a inne leki mogą wpływać na działanie leku Polpril.
Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniżej wymienionych leków. Mogą one zmniejszyć efekt działania leku Polpril:
 • leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ] takie jak ibuprofen lub indometacyna i kwas acetylosalicylowy).
 • leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii, takie jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina. W takiej sytuacji należy kontrolować ciśnienie tętnicze.
Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu poniższych leków. Mogą one zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w przypadku stosowania razem z lekiem Polpril:
 • leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ], takie jak ibuprofen lub indometacyna i kwas acetylosalicylowy)
 • leki stosowane w leczeniu nowotworów (chemioterapia)
 • leki zapobiegające odrzuceniu przeszczepu narządów, takie jak cyklosporyna
 • leki moczopędne, takie jak furosemid
 • leki podwyższające stężenie potasu we krwi, takie jak spironolakton, triamteren, amylorid, sole potasu i heparyna (lek rozrzedzający krew)
 • steroidowe leki przeciwzapalne, takie jak prednizolon
 • allopurynol (stosowany do obniżenia stężenia kwasu moczowego we krwi)
 • prokainamid (stosowany w zaburzeniach rytmu serca).
Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniżej wymienionych leków. Ich działanie może ulec zmianie podczas stosowania leku Polpril:
 • leki przeciwcukrzycowe (doustne leki obniżające stężenie glukozy i insulina). Lek Polpril może obniżać stężenie glukozy we krwi. W czasie stosowania leku Polpril należy regularnie kontrolować stężenie glukozy we krwi.
 • lit (stosowany w chorobach psychicznych). Lek Polpril może zwiększać stężenie litu we krwi. Należy ściśle kontrolować stężenie litu we krwi.
Jeżeli zachodzi którakolwiek z powyższych sytuacji (lub istnieją co do tego wątpliwości), przed rozpoczęciem przyjmowania leku Polpril należy skontaktować się z lekarzem.
Przyjmowanie leku Polpril z jedzeniem i alkoholem
 • Spożywanie alkoholu w czasie przyjmowania leku Polpril może wywoływać zawroty głowy i uczucie oszołomienia. W razie wątpliwości dotyczących ilości alkoholu dozwolonych podczas przyjmowania leku Polpril należy porozmawiać z lekarzem, ponieważ alkohol może wzmacniać działanie leków zmniejszających ciśnienie.
 • Polpril może być przyjmowany podczas lub niezależnie od posiłków.
Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Ciąża
Kobiety muszą powiedzieć lekarzowi, jeśli podejrzewają, że są (lub mogą być) w ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci zaprzestanie przyjmowania leku Polpril przed zajściem w ciążę lub tak szybko jak to możliwe po zajściu w ciążę i zamiast niego zaleci stosowanie innego leku. Nie zaleca się stosowania leku Polpril we wczesnej ciąży. Nie wolno stosować leku po trzecim miesiącu ciąży, gdyż jego stosowanie w tym okresie może spowodować poważne wady u dziecka.
Karmienie piersią
Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza karmić piersią. Nie zaleca się stosowania leku Polpril w okresie karmienia piersią. Lekarz może zalecić stosowanie innych leków przeciwnadciśnieniowych, jeśli pacjentka zdecyduje się karmić piersią, szczególnie jeśli dziecko jest noworodkiem lub wcześniakiem.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Podczas stosowania leku Polpril mogą występować zawroty głowy. Ryzyko wystąpienia zawrotów głowy jest wyższe na początku przyjmowania leku Polpril oraz po zwiększeniu dawki. Jeżeli występują zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani używać narzędzi i obsługiwać maszyn.
Ważne informacje o niektórych składnikach leku Polpril
Tabletki zawierają laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinien on skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK POLPRIL

Lek Polpril należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Przyjmowanie leku
 • Lek należy przyjmować doustnie, codziennie o tej samej porze.
 • Należy połykać tabletki popijając płynem.
Dawkowanie
Leczenie nadciśnienia tętniczego
 • Dawka początkowa wynosi zwykle 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.
 • Na podstawie kontroli ciśnienia tętniczego lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.
 • Dawka maksymalna wynosi 10 mg raz na dobę.
 • W przypadku stosowania leków moczopędnych, lekarz może zalecić przerwanie ich stosowania lub zmniejszyć dawkę leku moczopędnego przed rozpoczęciem podawania leku Polpril.
Zapobieganie wystąpieniu zawału serca lub udaru mózgu
 • Dawka początkowa wynosi zwykle 2,5 mg raz na dobę.
 • Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki.
 • Zwykle stosowana jest dawka 10 mg raz na dobę.
Leczenie mające na celu spowolnienie lub opóźnianie pogorszenia czynności nerek
 • Dawka początkowa wynosi zwykle 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.
 • Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.
 • Zwykle stosowana jest dawka 5 mg lub 10 mg raz na dobę.
Leczenie niewydolności serca
 • Dawka początkowa wynosi zwykle 1,25 mg raz na dobę.
 • Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.
 • Dawka maksymalna wynosi 10 mg na dobę. Zaleca się podawanie leku w dwóch dawkach podzielonych.
Leczenie po przebytym zawale serca
 • Dawka początkowa wynosi zwykle od 1,25 mg do 2,5 mg raz na dobę.
 • Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.
 • Zwykle stosowana jest dawka 10 mg na dobę. Zaleca się podawanie leku w dwóch dawkach podzielonych.
Pacjenci w podeszłym wieku
Dawka początkowa powinna być niższa, a zwiększanie dawkowania powinno następować wolniej.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Polpril
Należy skontaktować się z lekarzem lub poprosić o natychmiastowe przewiezienie do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Nie wolno samemu prowadzić pojazdu, należy poprosić kogoś o zawiezienie do szpitala lub wezwać karetkę. Należy zabrać ze sobą opakowanie po leku, aby lekarz wiedział, jaki lek został przyjęty.
Pominięcie dawki leku Polpril
 • W razie pominięcia dawki należy przyjąć kolejną dawkę o stałej porze.
 • Nie należy przyjmować podwójnej dawki leki w celu uzupełnienia pominiętej dawki
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Polpril może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W razie zauważenia któregokolwiek z następujących poważnych działań niepożądanych, należy przerwać leczenie lekiem Polpril i natychmiast skontaktować się z lekarzem – konieczna może być pilna pomoc medyczna:
 • obrzęk twarzy, ust lub gardła utrudniający przełykanie lub oddychanie oraz świąd i wysypka. Mogą one stanowić objaw ciężkiej reakcji nadwrażliwości na lek Polpril.
 • ciężkie zmiany skórne, w tym wysypki, owrzodzenia jamy ustnej, pogorszenie wcześniej istniejących chorób skóry, zaczerwienienie, pęcherze bądź złuszczanie się skóry (takie jak zespół Stevensa–Johnsona, toksyczna martwica naskórka lub rumień wielopostaciowy).
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią:
 • przyspieszona akcja serca, nierówne lub silniejsze bicie serca (kołatania), ból w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej lub poważniejsze choroby, w tym zawał serca lub udar mózgu;
 • duszność lub kaszel (mogą one wskazywać na choroby płuc);
 • łatwe powstawanie siniaków, dłuższy niż zwykle czas krwawienia, jakiekolwiek objawy krwawienia (np. krwawienie z dziąseł), purpurowe plamki na skórze lub częstsze infekcje, ból gardła i gorączka, zmęczenie, osłabienie, zawroty głowy lub bladość skóry (mogą one wskazywać na choroby krwi lub szpiku kostnego);
 • silny ból brzucha, który może promieniować do pleców (może on być objawem zapalenia trzustki);
 • gorączka, dreszcze, osłabienie, utrata apetytu, ból brzucha, nudności, zażółcenie skóry lub białkówek oczu (żółtaczka). Mogą być objawem chorób wątroby takich jak zapalenie lub uszkodzenie wątroby.
Inne działania niepożądane
Należy poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z poniższych objawów znacznie się nasili lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni.
Częste (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów)
 • ból głowy lub uczucie zmęczenia
 • zawroty głowy (ryzyko wystąpienia jest wyższe na początku stosowania leku Polpril oraz po zwiększeniu dawki)
 • zasłabnięcia, hipotonia (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze), zwłaszcza jeśli występuje w pozycji stojącej lub po szybkiej zmianie pozycji z leżącej na siedzącą lub stojącą;
 • suchy, męczący kaszel, zapalenie zatok lub oskrzeli, duszność;
 • bóle brzucha, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty;
 • wysypka skórna;
 • ból w klatce piersiowej;
 • kurcze lub bóle mięśni;
 • zbyt duże stężenie potasu we krwi.
Niezbyt częste (występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów)
 • zaburzenia równowagi (zawroty głowy);
 • świąd skóry i zaburzenia czucia takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub cierpnięcie skóry (parestezje);
 • utrata lub zaburzenia odczuwania smaku;
 • zaburzenia snu;
 • depresja, lęk, nerwowość lub niepokój;
 • uczucie zatkania nosa, trudności w oddychaniu lub pogorszenie astmy;
 • obrzęk jelit nazywany „obrzękiem naczynioruchowym jelit”, którego objawami są bóle brzucha, wymioty i biegunka;
 • zgaga, zaparcia lub suchość w jamie ustnej;
 • oddawanie większej niż zwykle ilości moczu w ciągu dnia;
 • nasilone poty;
 • utrata bądź zmniejszenie apetytu (jadłowstręt);
 • przyspieszone bądź nieregularne bicie serca;
 • obrzęki rąk i nóg (mogą być objawem nadmiaru wody w organizmie);
 • uderzenia gorąca;
 • niewyraźne widzenie;
 • bóle stawów;
 • gorączka;
 • impotencja, zmniejszenie popędu płciowego u mężczyzn i kobiet;
 • zwiększona liczba niektórych krwinek białych (eozynofilia) w badaniach krwi;
 • zaburzenia czynności wątroby, trzustki lub nerek stwierdzone w badaniach krwi.
Rzadkie (występują u mniej niż 1 na 1000 pacjentów)
 • uczucie drżenia lub dezorientacji;
 • zaczerwienienie i obrzęk języka;
 • nasilone łuszczenie się skóry, swędząca grudkowa wysypka;
 • choroby paznokci (np. rozluźnienie lub oddzielenie paznokcia od łożyska);
 • wysypka lub siniaczenie skóry;
 • plamy na skórze i ziębnięcie kończyn;
 • zaczerwienienie, świąd, obrzęk lub łzawienie oczu;
 • zaburzenia słuchu i dzwonienie w uszach;
 • osłabienie;
 • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, białych krwinek lub płytek krwi albo stężenia hemoglobiny w badaniach krwi.
Bardzo rzadkie (występują u mniej niż 1 na 10000 pacjentów)
 • nadwrażliwość na światło słoneczne.
Inne zgłaszane działania niepożądane:
Należy poinformować lekarza, jeśli któryś z poniższych objawów znacznie się nasili lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni:
 • trudności w koncentracji;
 • obrzęk ust;
 • zbyt mała liczba krwinek w badaniach krwi;
 • zbyt niskie stężenia sodu we krwi;
 • zmiana koloru palców rąk i stóp pod wpływem zimna oraz mrowienie lub ból po ich rozgrzaniu (objaw Raynauda);
 • powiększenie piersi u mężczyzn;
 • spowolnione lub upośledzone reakcje;
 • uczucie pieczenia;
 • zaburzenia węchu;
 • wypadanie włosów.
W razie zauważenia jakichkolwiek działań niepożądanych niewymienionych w niniejszej ulotce należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK POLPRIL

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Nie stosować leku Polpril po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera Polpril
 • Substancją czynną leku jest ramipryl. Każda tabletka zawiera 2,5 mg, 5 mg lub 10 mg ramiprylu.
 • Ponadto lek zawiera: sodu wodorowęglan, laktozę jednowodną, kroskarmelozę sodową, skrobię żelowaną, kukurydzianą, sodu stearylofumaran, żelaza tlenek żółty (E 172) (tylko tabletki 2,5 mg i 5 mg), żelaza tlenek czerwony (E 172) (tylko tabletki 5 mg).
Jak wygląda Polpril i co zawiera opakowanie
Polpril 2,5 mg: Żółte, niepowlekane, płaskie tabletki w kształcie kapsułki, o wymiarach 10,0 x 5,0 mm, z rowkiem dzielącym po jednej stronie i ściankach bocznych, oznakowane R2. Tabletki można podzielić na połowy.
Polpril 5 mg: Różowe, niepowlekane, płaskie tabletki w kształcie kapsułki, o wymiarach 8,4 x 4,4 mm, z rowkiem dzielącym po jednej stronie i ściankach bocznych, oznakowane R3. Tabletki można podzielić na połowy.
Polpril 10 mg: Białe lub prawie białe, niepowlekane, płaskie tabletki w kształcie kapsułki, o wymiarach 11,0 x 5,5 mm, z rowkiem dzielącym po jednej stronie i ściankach bocznych, oznakowane R4. Tabletki można podzielić na połowy.
Polpril jest pakowany w blistry lub pojemniki polipropylenowe zawierające 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98 i 100 tabletek.
Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Polska
Wytwórca:
Actavis Ltd.
BLB016, Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000, Malta
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa
tel. 022 3646101
Data zatwierdzenia ulotki: 18.11.2011 r.

Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012