CINIE 100mg tabletki 2 szt

 
Twoje Leki - CINIE 100mg tabletki 2 szt

Nazwa:

CINIE 100mg tabletki 2 szt

Producent:

Zentiva

Szczegółowy opis:

Cinie - Sumatriptanum

Skład:
1 tabl. zawiera 50 mg lub 100 mg sumatryptanu w postaci bursztynianiu.

Działanie:
Selektywny agonista naczyniowego receptora 5HT1. Mechanizm działania polega na skurczu naczyń wewnątrzczaszkowych i hamowaniu aktywności nerwu trójdzielnego. Odpowiedź kliniczna pojawia się po ok. 30 min od doustnego podania dawki 100 mg. Sumatryptan jest skuteczny w doraźnym leczeniu napadów migreny, które występują u kobiet podczas miesiączki (3 dni przed miesiączką i 5 dni po rozpoczęciu miesiączki). Szybko wchłania się po podaniu doustnym. Biodostępność po podaniu doustnym wynosi 14%. T0,5 w fazie eliminacji wynosi około 2 godzin. W 14-21% wiąże się z białkami osocza. U pacjentów z niewydolnością wątroby stężenie sumatryptanu we krwi jest większe (osłabienie efektu pierwszego przejścia). Główny metabolit, analog kwasu indolooctowego, nie wykazuje żadnej aktywności wobec receptorów 5HT1 i 5HT2.

Wskazania:
Doraźne leczenie napadów migreny z aurą lub bez aury.

Dawkowanie:
Doustnie: zalecana dawka dla dorosłych to pojedyncza dawka 50 mg. Niektórzy pacjenci mogą wymagać dawki 100 mg. Sumatryptan należy przyjąć jak najszybciej po wystąpieniu bólu migrenowego. Jeżeli objawy ustąpią, a następnie nawrócą, w ciągu 24 h można przyjąć 1 lub 2 dodatkowe dawki, pod warunkiem, że odstęp między dawkami będzie wynosił 2 h i zastosowana w tym czasie dawka nie będzie większa niż 300 mg. Jeżeli pacjent nie zareaguje na pierwszą dawkę, nie należy przyjmować następnej dawki w czasie tego samego napadu. U pacjentów z niewydolnością wątroby niewielkiego i umiarkowanego stopnia należy stosować dawkę 25-50 mg.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na sumatryptan lub inne składniki preparatu. Nie stosować u pacjentów po zawale mięśnia sercowego, u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, dławicą piersiową Prinzmetala/skurczem naczyń wieńcowych lub z chorobą naczyń obwodowych lub u pacjentów z objawami przedmiotowymi lub podmiotowymi wskazującymi na chorobę niedokrwienną serca. Nie podawać pacjentom z udarem mózgu w wywiadzie lub po epizodzie przejściowego niedokrwienia mózgu, pacjentom z umiarkowanym lub ciężkim nadciśnieniem tętniczym lub niekontrolowanym łagodnym nadciśnieniem, pacjentom z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. Nie stosować łącznie z ergotaminą, pochodnymi ergotaminy (w tym metyzegidem), odwracalnymi (moklobemid) i nieodwracalnymi (selegilina) inhibitorami MAO oraz przez 2 tyg. po zakończeniu leczenia nieodwracalnymi inhibitorami MAO. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci, młodzieży (poniżej 18 lat) oraz u osób powyżej 65 lat. Nie stosować u pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Nie stosować w przypadku migreny hemiplegicznej, podstawnej lub oftalmoplegicznej. Preparatu nie należy stosować u pacjentów z czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca, w tym u pacjentów z cukrzycą, u nałogowych palaczy papierosów lub u pacjentów stosujących nikotynową terapię zastępczą bez wcześniejszej diagnostyki w kierunku chorób serca (dotyczy to szczególnie kobiet po menopauzie i mężczyzn powyżej 40 lat).

Środki ostrożności:
Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek, z napadami drgawkowymi w wywiadzie lub u pacjentów z innymi czynnikami ryzyka, które mogą obniżać próg drgawkowy. Stosować ostrożnie u pacjentów z kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, przejściowym zwiększeniem ciśnienia krwi i oporem w naczyniach obwodowych. Należy zachować ostrożność u pacjentów z nadwrażliwością na sulfonamidy (możliwa reakcja krzyżowa) i u pacjentów stosujących jednocześnie leki z grupy SSRI.

Stosowanie w ciąży i okresie karmienia piersią:
Zastosowanie sumatryptanu w ciąży można rozważać tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Nie należy karmić piersią przez 12 h po przyjęciu preparatu.

Działania niepożądane:
Często: dzwonienie w uszach, zawroty głowy, senność, przejściowy wzrost ciśnienia tętniczego krótko po podaniu preparatu, nagłe zaczerwienienie, nudności i wymioty (mogą wynikać z napadu migreny), uczucie ciężkości, ból, uczucie ciepła, ucisku lub napięcia, uczucie osłabienia, zmęczenia. Bardzo rzadko: nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, reakcje nadwrażliwości (od reakcji skórnych do anafilaktycznych), napady drgawkowe, czasem występują u pacjentów z napadami drgawkowymi w wywiadzie lub przy współistniejących stanach predysponujących do wystąpienia drgawek, oczopląs, mroczki w polu widzenia, drżenie, dystonia, błyski, podwójne widzenie, ograniczenie pola widzenia, utrata widzenia, również trwała (objawy mogą wynikać z napadu migreny), bradykardia, tachykardia, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, przejściowe zmiany niedokrwienne w EKG, skurcz tętnic wieńcowych, zawał mięśnia sercowego, hipotonia, objaw Raynauda, niedokrwienne zapalenie jelita grubego, sztywność karku.

Interakcje:
Nie stwierdzono interakcji z propranololem, flunaryzyną, pizotyfenem i alkoholem. Sumatryptan można podawać co najmniej 24 h po podaniu ergotaminy lub jej pochodnych. Ergotaminę można podawać nie wcześniej niż 6 h po przyjęciu sumatryptanu. Nie stosować łącznie z inhibitorami MAO. Rzadko obserwowano interakcję z SSRI. Ryzyko wystąpienia zespołu serotoninergicznego istnieje również w przypadku łącznego stosowania z litem. Preparaty zawierające ziele dziurawca mogą nasilać działania niepożądane sumatryptanu.

Producent
: ZENTIVA


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nadesłany przez: Janka - 16/04/2013, 12:18
Mi pomagaja przy bardzo silnej migrenie i nigdy nie biore całej tabletki

Nadesłany przez: ola - 19/10/2012, 19:33
mam nadzieje ze to mi pomoze bo juz sie mecze okolo 10 lat i nic mi nie pomagalo

Nadesłany przez: acy - 21/08/2013, 15:37
A mnie nawet...alkohol pomaga przy migrenach,najlepiej 2-3 kieliszki wodki. Ale CINE-mam po 1X,mam nadzieje tez pomoze.

Nadesłany przez: gosia - 27/09/2013, 17:33
cinie, rewelacja na migrene!

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012