Reumatoidalne Zapalenie Stawów (RZS)

 
Twoje Leki - Reumatoidalne Zapalenie Stawów (RZS)

Nazwa:

Reumatoidalne Zapalenie Stawów (RZS)

Producent:

Szczegółowy opis:

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS, gościec przewlekle postępujący, łac. polyarthritis reumatoidea, ang. rheumatoid arthritis, RA) – choroba reumatyczna o podłożu autoimmunologicznym. Charakteryzuje się nieswoistym zapaleniem stawów, zmianami pozastawowymi i powikłaniami układowymi. Przebiega z okresami remisji i zaostrzeń. Przyczyna choroby jest nieznana.

Rozpoznanie ustala się w oparciu o kryteria ACR (American College of Rheumatology czyli Amerykańskiego Towarzystwa Reumatologicznego) z 1987 r. Spełnienie 4 z 7 poniższych kryteriów ustala rozpoznanie, po wykluczeniu innych schorzeń z tzw. listy wykluczeń:

- sztywność poranna stawów utrzymująca się minimum 1 godz., przez min. 6 tygodni
- zapalenie trzech lub więcej stawów występujące w jednym czasie, stwierdzone przez lekarza, utrzymujące się przez min. 6 tygodni
- zapalenie stawów ręki (nadgarstkowych, śródręczno–paliczkowych lub międzypaliczkowych bliższych) utrzymujące się przez min. 6 tygodni
- symetryczne zapalenie stawów trwające min. 6 tygodni
- obecność guzków reumatoidalnych
- obecność czynnika reumatoidalnego
- zmiany radiologiczne – nadżerki i osteoporoza przystawowa

Rozróżnia się trzy typy przebiegu klinicznego RZS
:

- Typ o łagodnym przebiegu, tzw. samoograniczający się (5%–10% chorych).
Leki modyfikujące przebieg choroby sprawiają, że objawy choroby cofają się. Czynnik reumatoidalny występuje u kilku procent pacjentów i w niskim mianie.

- Typ z niewielkim postępem choroby (5–10% chorych).
Czynnik reumatoidalny obecny jest u większości chorych. Leczenie przynosi poprawę stanu chorego, ale mimo to obserwuje się powolne, systematyczne pogorszenie.

- Typ z dużą progresją choroby (60%–90% chorych).
Czynnik reumatoidalny obecny jest w wysokim mianie od początku choroby. Mimo terapii lekami modyfikującymi przebieg choroby obserwuje się stały, szybki postęp zmian destrukcyjnych w stawach.

Nieznane są sposoby zapobiegania RZS, gdyż nieznane są czynniki wywołujące chorobę.
Początek choroby najczęściej jest podstępny. Wśród objawów ogólnych dominuje:
- osłabienie,
- brak łaknienia i spadek masy ciała,
- okresowo – stany podgorączkowe.
- pojawia się ból i obrzęki stawów,
- bóle mięśni,
- parestezje (uczucie drętwienia) rąk i stóp,
- często o zmiennym nasileniu lub nawet okresowe.

RZS nie można wyleczyć. Można natomiast hamować chorobę i zapobiegać jej dalszemu rozwojowi. Im wcześniej zostanie ona zdiagnozowana, im szybciej zastosowana będzie intensywna terapia, tym lepsze jest rokowanie na sprawne życie.

W leczeniu dąży się do eliminacji lub zmniejszenia objawów klinicznych choroby, spowolnienia lub zatrzymania procesu niszczenia stawów. Celem jest również zapobieganie niepełnosprawności oraz przywrócenie normalnej aktywności życiowej i zdolności do pracy. Właściwe leczenie w pierwszych 2 latach od rozpoznania RZS często decyduje o dalszym przebiegu choroby. Leki stosowane w reumatoidalnym zapaleniu stawów możemy podzielić na dwie grupy:
- zmniejszające objawy choroby
- modyfikujące przebieg choroby (które opóźniają proces niszczenia stawów i pojawienie się powikłań narządowych).

- NIESTEROIDOWE LEKI PRZECIWZAPALNE (NLPZ) np. ketoprofen, ibuprofen,

- GLIKOKORTYKOSTEROIDY (steroidy, GKS) np. Encorton, Metypred, Medrol.

- KLASYCZNE LEKI MODYFIKUJĄCE PRZEBIEG CHOROBY (LMPCh) (m.in. sulfasalazyna, chlorochina, metotreksat, sole złota, leflunomid).

- LEKI BIOLOGICZNE (abatacept, adalimumab, anakinra, etanercept, infliksymab, rituksymab). Jest to jedna z najnowocześniejszych metod stosowanych na świecie powstrzymujących rozwój RZS.Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012