HEMORECTAL - czopki

 
Twoje Leki - HEMORECTAL - czopki

Nazwa:

HEMORECTAL - czopki

Producent:

GlaxoSmithKline (GSK)

Szczegółowy opis:

ULOTKA DLA PACJENTA
GlaxoSmithKline


Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek HEMORECTAL ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.
- Należy zachować tę ulotkę, aby możnają bylo przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują po 3 tygodniach należy skontaktować się z lekarzem


HEMORECTAL
czopki

Skład:
Jeden czopek zawiera: substancje czynne: bizmutu (III) galusan zasadowy 42,4 mg, bizmutu (III) tlenek 17,4 mg, bizmutu (III) oksyjodogalusan 0,6 mg, rezorcynol 17,4 mg, kwas borowy 357,0 mg, cynku tlenek 212,0 mg, balsam peruwiański 3 5,4 mg oraz substancje pomocnicze: lak czerwieni koszenilowej (E124), tłuszcz staly.

Dostępne opakowania:
10 czopków

Podmiot odpowiedzialny:
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań

Spis treści:
1. Co to jest HEMORECTAL W postaci czopków i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się HEMORECTAL w postaci czopków
3. Jak stosować HEMORECTAL
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku HEMORECTAL W postaci czopków
6. Inne informacje HEMORECTAL


1. Co to jest HEMORECTAL w postaci czopków i w jakim celu się go stosuje
HEMORECTAL działa przeciwzapalnie i przyspiesza proces gojenia. Usuwa objawy podrażnienia W stanach zapalnych okolicy odbytu, zmniejsza dolegliwości związane z żylakami odbytu, co umożliwia bezbolesne i łatwiejsze oddawanie stolca. HEMORECTAL ma właściwości ściągające i wygładzające błonę śluzową okolicy odbytu, dzięki czemu zostaje ona wzmocniona i staje się bardziej elastyczna.

Wskazania do stosowania
: żylaki odbytu (hemoroidy) i stany zapalne błony śluzowej odbytnicy.

2. Zanim zastosuje się HEMORECTAL w postaci czopków
Nie należy stosować leku HEMORECTAL, jeśli występuje uczulenie na którykolwiek ze składników leku

Zachować szczególną ostrożność stosując HEMORECTAL:
W przypadku krwawienia z odbytu lub nasilenia dolegliwości należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem. Ze względu na fakt, że hemoroidy mogą towarzyszyć innym schorzeniom, jeżeli po 3 tygodniach stosowania leku nie nastąpi poprawa, należy zasięgnąć porady lekarza. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leku na uszkodzoną lub otartą skórę, ponieważ rezorcynol i kwas borowy może ulec wchłonięciu. Lek może powodować reakcje alergiczne, w tym skóme reakcje alergiczne.

Ciąża:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie przeprowadzono odpowiednio liczebnych, dobrze kontrolowanych obserwacji u kobiet ciężarnych.

Karmienie piersią:
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.Nie przeprowadzono odpowiednio liczebnych, dobrze kontrolowanych obserwacji u kobiet w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku HEMORECTAL:
Preparaty zawierające bizmut stosowane długotrwale i W dużych dawkach mogą działać toksycznie na tkankę nerwową.

Stosowanie innych leków:
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Interakcje leku HEMORECTAL z innymi lekami nie są znane.

3. Jak stosować HEMORECTAL w postaci czopków
Lek podaje się doodbytniczo. Zazwyczaj stosuje się 1 czopek przed snem. W cięższych przypadkach rano i wieczorem po 1 czopku. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

W przypadku wrażenia, że działanie leku HEMORECTAL jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku HEMORECTAL niż zalecana:
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Ze względu na postać fannaceutyczną leku przedawkowanie jest mało prawdopodobne. Preparaty zawierające bizmut stosowane długotrwale i w dużych dawkach mogą działać toksycznie na tkankę nerwową

W przypadku pominięcia dawki leku HEMORECTAL

W przypadku pominięcia dawki leku HEMORECTAL należy kontynuować zalecone dawkowanie preparatu.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek HEMORECTAL może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane uszeregowano wedlug częstości występowania stosując następujące określenia:
Rzadko: mniej niż u l na l000, ale więcej niż u l na 10 000 pacjentów.
Rzadko: podrażnienie, pieczenie błon śluzowych i obrzęk.

W przypadku zaobserwowania nastepuj ących objawów: krwawienia z odbytu lub nasilenie dolegliwości, należy odstawić lek i natychmiast skontaktować się z lekarzem. U niektórych osób w czasie stosowania leku HEMORECTAL mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku HEMORECTAL
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować leku HEMORECTAL po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

6. Inne informacje
Wcelu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A
ul. Grunwaldzka l89
60-322 Poznań
tel. (61) 8601 - 200 fax (61) 8675-7l7


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012