PYRAZINAMID

 
Twoje Leki - PYRAZINAMID

Nazwa:

PYRAZINAMID

Producent:

Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny FARMAPOL Sp. z o.o.

Szczegółowy opis:

PYRAZINAMID FARMAPOL (Pyrazinamidum) 500 mg, tabletki

Skład:
1 tabletka zawiera:
substancję czynną: 500 mg pirazynamidu
oraz substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, talk farmaceutyczny, karboksymetyloskrobia sodowa.

Pyrazinamid Farmapol odgrywa ważną rolę w pierwszej fazie leczenia gruźlicy, ponieważ wykazuje szczególnie silne działanie przeciwprątkowe ze względu na specyficzne warunki występujące w początkowym etapie rozwoju choroby. Pyrazinamid Farmapol wykazuje wybiórcze działanie przeciwko Mycobacterium tuberculosis.

Pyrazinamid Farmapol stosuje się:
- w pierwszej fazie leczenia gruźlicy, tj. podczas leczenia intensywnego (pierwsze dwa miesiące) w skojarzeniu z ryfampicyną i izoniazydem; zwiększa to skuteczność leczenia, przyspiesza odprątkowanie i zmniejsza liczbę nawrotów;
- w leczeniu gruźlicy płuc i gruźlicy pozapłucnej, wywołanej przez prątki oporne na główne chemioterapeutyki przeciwruźlicze (izoniazyd lub ryfampicynę), zawsze w skojarzeniu z innymi lekami przeciwgruźliczymi.

Nie należy stosować leku Pyrazinamid Farmapol, jeśli występuje:
- Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.
- Niewydolność wątroby.
- Dna moczanowa.
- Porfiria.

Nie należy stosować leku u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Pyrazinamid Farmapol, gdyż:
Toksyczność pirazynamidu jest znaczna już w dawkach leczniczych i zależy przede wszystkim od wielkości zastosowanej dawki. Pirazynamid hamuje wydalanie nerkowe moczanów, powodując często nadmierne stężenie kwasu moczowego we krwi, co powoduje wystąpienie objawów dny. U pacjentów, u których rozpoczęto leczenie pirazynamidem, lekarz zaleci na początku leczenia oznaczenie w surowicy stężenia kwasu moczowego i bilirubiny całkowitej oraz aktywność enzymów wątrobowych. Należy ściśle obserwować pacjentów z przebytymi wcześniej chorobami wątroby oraz pacjentów o zwiększonym ryzyku zapalenia wątroby w związku ze stosowaniem preparatu (np. nadużywających alkohol). Nie należy kontynuować leczenia pirazynamidem dopóki widoczne są oznaki uszkodzeń komórek wątrobowych i objawy ostrego zapalenia stawów spowodowanego nadmiarem kwasu moczowego.

Należy zachować następujące środki ostrożności:
- u dzieci zaleca się stosowanie pirazynamidu tylko w lecznictwie zamkniętym,
- u dorosłych wskazane jest rozpoczęcie leczenia w oddziale lecznictwa zamkniętego, a dalsze prowadzenie leczenia pod kierunkiem lekarza ftyzjatry,
- zaleca się systematyczną (co 10-14 dni) i porównawczą kontrolę czynności wątroby (oznaczenie aktywności aminotransferaz i fosfatazy zasadowej, określenie stężenia bilirubiny w surowicy krwi i urobilinogenu w moczu),
- nie stosować pirazynamidu u chorych na gruźlicę z przebytymi schorzeniami wątroby, u alkoholików i u osób, u których wyniki prób wątrobowych już przed rozpoczęciem leczenia wskazują na niewydolność wątroby,
- jeśli wystąpi nadmierne stężenie kwasu moczowego we krwi i spowoduje ostre zapalenie stawów, pirazynamid należy odstawić,
- pirazynamid należy ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek,
- pirazynamid należy ostrożnie stosować u pacjentów z cukrzycą, gdyż może powodować trudności w jej leczeniu.

Brak danych dotyczących wpływu na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń w ruchu.

Stosowanie innych leków:
- U chorych na cukrzycę, którym jednocześnie podawano insulinę lub doustne leki przeciwcukrzycowe i pirazynamid, zwiększa się trudność kontrolowania stężenia glukozy we krwi.
- Pirazynamid może podwyższać stężenia kwasu moczowego w surowicy i zmniejszać skuteczność leczenia dny; dlatego w trakcie leczenia pirazynamidem niezbędna jest korekta dawek allopurynolu, kolchicyny, probenecydu czy sulfinpirazonu.
- Pirazynamid może zmniejszać stężenie cyklosporyny, co może być przyczyną niedostatecznej immunosupresji; dlatego w trakcie jednoczesnego stosowania obydwu leków lekarz będzie kontrolować stężenia cyklosporyny i ewentualnie korygować dawki.
- Probenecyd hamuje wydalanie pirazynamidu.
- Podczas równoczesnego podawania pirazynamidu i lewofloksacyny mogą występować u pacjentów działania niepożądane dotyczące układu mięśniowo-szkieletowego, żołądka i jelit, ośrodkowego układu nerwowego oraz skóry.

Podstawowe działanie niepożądane po podawaniu pirazynamidu to szkodliwy wpływ na wątrobę. Ryzyko uszkodzenia miąższu wątroby wzrasta z dawką i czasem leczenia. Podawanie pirazynamidu w dawce nie przekraczającej 30 mg/kg masy ciała w skojarzeniu z izoniazydem i ryfampicyną przez 2 pierwsze miesiące leczenia nie zwiększa istotnie szkodliwego wpływu na wątrobę. Pirazynamid stosowany w dawce ponad 1,5 g na dobę może uszkadzać miąższ wątroby i powodować wystąpienie żółtaczki (zwiększa się aktywność AlAT i AspAT we krwi). Dawka 3,0 g na dobę może spowodować wystąpienie ostrego żółtego zaniku wątroby. Toksyczne działanie na wątrobę zależy od dawki i może wystąpić w dowolnym momencie leczenia. Pirazynamid może wywołać nadmierne stężenie kwasu moczowego we krwi, dnę moczanową. Przewód pokarmowy: pirazynamid może wywołać zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, tj. nudności, wymioty, brak łaknienia (anoreksję).
Układ krwionośny i układ limfatyczny: niedokrwistość z niedoboru żelaza, niedokrwistość syderoblastyczna, trombocytopenia; rzadko występują zaburzenia mechanizmu krzepnięcia krwi. Inne: lekki ból stawów i ból mięśni; złe samopoczucie, odczyny alergiczne, tj. wysypka skórna, pokrzywka, świąd; rzadko występuje gorączka, trądzik, nadwrażliwość na światło, porfiria, trudności w oddawaniu moczu, śródmiąższowe zapalenie nerek.

Producent: Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o.


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012