Padaczka

 
Twoje Leki - Padaczka

Nazwa:

Padaczka

Producent:

Szczegółowy opis:

Padaczka, zwana inaczej epilepsją lub chorobą świętego Walentego, to zespół chorobowy, którego istotą są powtarzające się napady padaczkowe, pojawiające się w skutek przejściowych zaburzeń czynności części lub całości mózgu. Zaburzenia te są z kolei wyrazem nadmiernego i bardzo gwałtownego wyładowania grupy komórek nerwowych. Wyładowania aktywują określone układy strukturalno - czynnościowe mózgu, co objawia się zaburzeniem ich czynności. Najczęściej dochodzi do ich pobudzenia, znacznie rzadziej do zahamowania. Napad padaczkowy objawia się więc szeregiem nieprawidłowych zjawisk natury ruchowej, czuciowej, psychicznej lub wegetatywnej. Niektórym napadom towarzyszą drgawki mięśni kończyn lub twarzy, inne mają charakter bezdrgawkowy. Większość, choć nie wszystkie, przebiegają z zaburzeniami świadomości. U niektórych chorych napady padaczkowe polegają na występowaniu różnorodnych objawów czuciowych. Niekiedy jedynym objawem napadu są krótkotrwałe zaburzenia świadomości, w czasie których na kilka sekund pacjent przerywa wykonywaną czynność, by do niej powrócić bezpośrednio po napadzie. Ocenia się, że na padaczkę choruje do 1% ludzi. W Polsce cierpi na nią ok. 400 tysięcy osób. Pierwsze wzmianki na temat padaczki pojawiły się już w Kodeksie Hammurabiego, pisanym ok. 1900 r. p.n.e. Ze względu na przewlekły charakter choroby, częstość jej występowania, konieczność długotrwałego leczenia oraz konsekwencje społeczne, istnieje potrzeba rozpowszechniania wiedzy na temat padaczki wśród chorych, ich rodzin oraz członków społeczeństwa, w którym żyją.

Jak pomóc choremu w czasie drgawkowego napadu padaczkowego?

- Zachowaj spokój. Większość napadów ustępuje samoistnie w ciągu 2-3 minut
- Jeżeli chory znajduje się w miejscu niebezpiecznym (np. na ulicy) zapewnij mu bezpieczeństwo,
należy ochronić (szczególnie głowę i kręgosłup) przed okaleczeniem o okoliczne przedmioty – czyli
np. przytrzymać z boku rękami, nie podnosić głowy chorego
- Ułóż chorego na boku - taka pozycja chroni przed zakrztuszeniem się
- Nie wkładaj niczego pod głowę (koca, poduszki, kurtki itp) – grozi to zapadnięciem się języka i
utrudnieniem oddychania!!
- Nie podawaj nic do picia
- Nigdy nie wkładaj choremu żadnych przedmiotów do ust - to nie pomaga, a może być szkodliwe!
- Po napadzie zostań przy chorym tak długo, aż jego stan wróci do normy
- Sen po napadzie jest zjawiskiem naturalnym i korzystnym dla chorego
- Zawiadom Pogotowie Ratunkowe, jeżeli napad przedłuża się powyżej 7-10 min.
- Jeżeli napad ustąpił, a chory jest przewlekle leczony, nie ma takiej potrzeby


Leki stosowane w leczeniu tej choroby:


Opinie i komentarze internautów

Nadesłany przez: wq - 16/01/2010, 18:39
wq

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012