Aktualności - Artykuły - Publikacje

 • Innowacyjne rozwiązania w onkologii

  05.09.2017

  Innowacyjne rozwiązania w onkologii

  Onkologia jest dziedziną medycyny zajmującą się rozpoznawaniem i leczeniem chorób nowotworowych, które są jedną z głównych przyczyn zgonów w krajach Unii Europejskiej. W terapii przeciwnowotworowej pojawiają się coraz nowsze technologie umożliwiające efektywniejsze leczenie.

  Onkologia – postępująca dziedzina medycyny

  Choroby nowotworowe są zaliczane do schorzeń cywilizacyjnych XXI wieku, gdyż występują powszechnie na całym świecie. Stanowią drugą pod względem częstości przyczynę śmierci w krajach Unii Europejskiej. Onkologia jest dziedziną wciąż rozwijającą się i poszukującą nowych rozwiązań, które pozwolą na skuteczniejsze leczenie osób z chorobami nowotworowymi. Źródłem wiedzy medycznej dotyczącej innowacyjnych rozwiązań onkologicznych są portale dla lekarzy oraz konferencje szkoleniowe przeznaczone dla studentów, absolwentów studiów medycznych, dla lekarzy z długoletnią praktyką i chęcią ciągłego samokształcenia się oraz innych pracowników służb medycznych. Na portalu Tevamed.pl udostępniane są aktualne wydarzenia w świecie medycyny, takie jak konferencje i warsztaty o wymiarze ogólnopolskim lub międzynarodowym oraz obszerna baza wiedzy z dziedziny onkologii. Innowacje w terapii nowotworowej dotyczą zarówno nowoczesnej aparatury, jak też leków onkologicznych.

  Nowe technologie w leczeniu przeciwnowotworowym
  Nowe technologie w dziedzinie onkologii są szansą na zwiększenie skuteczności leczenia przeciwnowotworowego. Korzystanie z nich skutkuje poprawą jakości życia osób chorych oraz jego przedłużeniem nawet przy zaawansowanym stadium nowotworu. Ciągłemu unowocześnieniu podlega specjalistyczna aparatura medyczna niezbędna w terapii onkologicznej, diagnostyce chorób nowotworowych oraz w leczeniu przerzutów. Innowacyjne rozwiązania informatyczne przyczyniają się do poprawy efektywności pracy lekarzy, wspomagają proces diagnostyki obrazowej, a także ułatwiają leczenie nowotworów. Wprowadzanie nowoczesnych technologii w onkologii wiąże się z dużymi nakładami inwestycyjnymi, jednak z czasem staje się wysoce opłacalne, gdyż skraca się okres hospitalizacji pacjentów przy jednoczesnym zwiększeniu skuteczności leczenia. Poza nieustannym unowocześnianiem urządzeń, postęp w onkologii obejmuje również leki stosowane w terapii przeciwnowotworowej. Wiele z nowoczesnych leków onkologicznych nie jest jednak refundowana i dostępna dla części pacjentów, którzy nie posiadają wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia.

 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012